Totalizatori piedāvā likt likmes uz pasaules notikumiem            

Totalizatori jau tradicionāli piedāvā spēlētājiem likt likmes uz dažādiem pasaules notikumiem, kas nav saistīti ar sportu, taču, līdzīgi kā sports, ir atkarīgi no daudziem paredzamiem un mazāk paredzamiem faktoriem, kas likmju likšanu uz to padara aizraujošu. Totalizatori bieži ir labs barometrs, lai noteiktu sabiedrības viedokli par kādu procesu izpildes gaitu un rezultātiem. Bieži tie ir labāki par aptaujām, jo nevis liecina par to, par ko piemēram cilvēki ir gatavi balsot, bet gan par to, kādu rezultātu cilvēki patiesībā uzskata par visreālāko.

Šobrīd aktuāls temats likmju likšanai ir ASV impīčmenta procedūra pret prezidentu. Bukmeikeri domā, ka ir 75% iespējamība, ka tas notiks līdz 2020. gada beigām. Iepriekš, kad impīčmenta procedūra nebija uzsākta, likmes uz šī notikuma īstenošanu bija ievērojami augstākas. Pēc procedūras uzsākšanas, šī notikuma iespējamība ir ievērojami palielinājusies, tādēļ arī totalizatori ir samazinājuši likmes. Ieguvēji būs tie, kas izvēlējās izmantot totalizatora pakalpojumus šo notikumu prognozēšanai jau iepriekš. Notikumiem attīstoties, ir sagaidāms, ka mainīsies arī totalizatora piedāvātie koeficienti likmēm uz impīčmenta beigšanos ar rezultātu. Šāda tendence vērojama jau ilgstoši, tomēr, ļoti straujo notikumu attīstības gaitā šie koeficienti kļuvuši no slikti prognozējamiem uz ļoti prognozējamiem.

Citviet, totalizatori joprojām pieņem likmes par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un dažādu šo notikuma scenāriju izspēli. Kamēr pirms vairāk nekā diviem gadiem, kad šī valsts nobalsoja par izstāšanos, totalizatori bija diezgan pesimistiski par to, vai tas vispār notiks, šobrīd koeficients liecina par šī notikuma neizbēgamību. Mainījušās ir arī totalizatoru piedāvātās likmes par to, kāda būs šī procesa izpildīšanās gaita. Kamēr pirms pāris gadiem, totalizatoru piedāvātie koeficienti neliecināja par ārkārtīgi lielu pesimismu vienošanās panākšanas procesā, šobrīd totalizatori ir daudz pesimistiskāki.

Ļoti interesanti, ka totalizatori bieži daudz precīzāk prognozē kādu notikumu gaitu, nekā, piemēram, konkrētas jomas eksperti. Totalizatora koeficientos zūd vēlamā rezultāta faktors, piemēram, konkrētu cilvēku subjektīvais viedoklis, tāpēc tie vislabāk atspoguļo to, kas ir visreālākais iznākums.